Extra satsning i samband med pandemin

Erbjud äldre och anhöriga digitalt stöd under pandemin

På kort tid har livet förändrats för alla, särskilt för isolerade äldre. Med social distansering kommer ensamhet, oro och behov av hjälp med vardagssysslor samt kunskap om digital kommunikation.

Som vi alla märkt är det digitala extra viktigt i dessa kristider. Med våra digitala anhörigstöd En bra plats och Demenslotsen kan er kommun rusta äldre och anhöriga med stöd, information och verktyg för kommunikation.

Boka ett personligt möte eller var med på ett av våra webbinarier där vi berättar mer om En bra plats och Demenslotsen. Vi har nya uppstartsutbildningar via videokonferens varje vecka.

Vill du veta mer?

Boka ett personligt möte eller delta vid ett av vårens webbinarier

Personlig kontakt  Webbinarium

Lång erfarenhet av anhörigstöd

Vi har tio års erfarenhet av att arbeta med äldre, och anhöriga till äldre. Våra tjänster är anpassade för dessa, i coronatider, utsatta målgrupper och vi arbetar nu även med: Webbinarier om kommunikation mellan anhöriga och äldre, medarbetarutbildning i digitala möten och nya informationsgrupper för anhöriga kopplade till pandemin.
Kommunikation mellan anhöriga och äldre

Webbinarier med temat kommunikation mellan anhöriga och äldre. Det finns massor av bra och gratis tekniklösningar för videosamtal men hur gör man rent praktiskt, speciellt när ens närstående har en demenssjukdom/kognitiv svikt?
Våra webbinarier för anhöriga och medarbetare gästas av exempelvis arbetsterapeuter och demensspecialister.

Medarbetarutbildning i digitala möten.

Vi arbetar sedan tidigare med nätverksträffar via videomöten för våra kommuners samordnare av En bra plats och Demenslotsen.
Utöver regelbundna nätverksträffar är vi nu igång med videomötesskola för medarbetare som vill arbeta med digitala samtal med anhöriga. Det tekniska hjälper vi till med, det viktiga är att kunna byta erfarenheter i nätverket av nya sätt att möta anhöriga.

Nya grupper kopplade till coronakrisen

Exempel på nya grupper är:
Anhöriga till personer vid äldreboende med fokus på utmaningar under pandemin
Anhöriga till isolerade äldre där fokus är på information som underlättar då man hjälper sin närstående till ett drägligt liv.

Snabb uppstart:
1. Boka ett personligt möte eller var med på ett av våra webbinarier där vi berättar mer om En bra plats och Demenslotsen.

2. Enkelt standardavtal.

3. Sätt igång: Vi har nya uppstartsutbildningar via videokonferens varje vecka.
Vill veta mer!


En bra plats
En bra plats är ett innovativt tjänstekoncept på nätet där anhöriga får stöd, råd och erfarenhetsutbyte på tider och platser som passar den enskilde kommuninvånarens behov.
Mer information

Demenslotsen
Demenslotsen kan avlasta er kommun med att automatiskt förse anhöriga med relevant information, i rätt tid.
Mer information

Edu Med AB – hjälper vård och omsorg att ge stöd till anhöriga

Företaget Edu Med AB arbetar sedan år 2008 med tjänster för välfärdsteknologi och eHälsa med inriktning på målgruppen anhöriga. Här kan du läsa mer om våra tjänster En bra plats och Demenslotsen samt om vårt intresse för att utveckla digitala stöd i samverkan med spetspatienter/närstående, organisationer och offentlig sektor.


© 2019 Edu Med AB